Onlajn treninzi za razvoj veština u okviru programa Priprema...pozor...STAV

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u saradnji sa kompanijom “HRD Pro Consulting”, uz podršku kompanije NORDEUS pokreće novi program za studente pod nazivom “Priprema – pozor – STAV!” Program se sastoji od (on-line) treninga na temu veština komunikacije, timskog rada, upravljanja vremenom i prezentacionih veština - koji će se realizovati na e-learning platformi tokom novembra i decembra  -  i pratećeg (on-site) seminara o razvojnom mentalnom stavu (Growth Mindset Seminar) koji će biti organizovan u prostorijama u zgradi Rektorata jednom nedeljno.

Učešće je potpuno besplatno. Studenti mogu da odaberu koji će e-learning trening pohađati. Svaki od e-learning treninga sadrži na kraju mogućnost polaganja testa i uspešni polaznici mogu da dobiju elektronski sertifikat za svaki od treninga koji uspešno završe tokom trajanja programa.

Program će se realizovati u periodu od polovine oktobra do kraja 2017.godine. 

Radi učešća potrebno je da:
- napravite nalog na https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php
- popunite upitnik za učesnike