Portal za studentsku praksu

Potražite praksu i na našem specijalizovanom portalu za studentsku praksu www.STUDENTSKAPRAKSA.COM 

Putem portala studenti mogu da pronađu prakse i apliciraju za iste. Fokus je na praksama u Srbiji, ali mogu se pronaći i prakse u inostranstvu. Kompanije mogu ponuditi otvorene pozicije za studentske prakse studentima svih navedenih univerziteta. Omogućena je olakšana administracija prijava i selekcija kandidata. Možete da pronađete najnovije vesti o praksama, kompanijama koje organizuju praksu i iskustvima, a možete i lako i brzo da se prijavite za Newsletter i kontaktirate svoj Centar za razvoj karijere (Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Nišu). Dobrodošli!