VEŠTINE UPRAVLJANJA KARIJEROM NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU

 
 
PRIJAVITE SE ZA KURS VEŠTINE UPRAVLJANJA KARIJEROM!

Pozivaju se studenti Farmaceutskog fakulteta da se prijave za pohađanje kursa „Veštine upravljanja karijerom“.

Ovaj novi fakultativni kurs, koji je razvio Univerzitetski centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, namenjen je studentima 5.  (aktivne i pseudo) godine studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Kurs se sastoji od tematskih celina u kojima će studenti dobiti odgovore na pitanja:

·         Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne?                                       

·         Šta je to zapošljivost? Zaštо i kako se planira karijera?

·         Koje su strategije aktivnog traženja posla?  

·         Kako se donose karijerne odluke?  Kako se predstavlja poslodavcu?…                                              

Kako bismo izašli u susret svim zainteresovanim studentima, a na inicijativu Centra za razvoj farmaceutske i biomedicinske prakse Farmaceutskog fakulteta, sa kojim se u saradnji ovaj kurs već uspešno realizovao u protekloj godini,  ove godine kurs će se realizovati onlajn - na moodle platformi.

Onlajn kurs traje 8 nedelja, a za studente  koji budu ispunili sve obaveze tokom onlajn kursa, biće organizovano nekoliko susreta „uživo“ koji uključuju i završni događaj umrežavanja sa predstavnicima farmaceutskih organizacija.  Početak kursa planiran je za sredinu marta meseca. Svi studenti koji ispunjavaju uslove, automatski će biti upisani na kurs.

Prijave se šalju na office@razvojkarijere.bg.ac.rs do 14. marta 2017.

Za dodatne informacije pisati na: marko.krstic@pharmacy.bg.ac.rs i office@razvojkarijere.bg.ac.rs .


 

IZVEŠTAJ SA PRVOG CIKLUSA
 

 

Karijerno ćaskanje kao završnica kursa Veštine upravljanja karijerom na Farmaceutskom fakultetu

U četvrtak, 2. juna, svečano je završen kurs Veštine upravljanja karijerom na Farmaceutskom fakultetu. Završnici kursa prisustvovali su predstavnici poslovne zajednice i to iz vodećih kompanija iz farmaceutske industrije kao što su Hemofarm, GlaxoSmithKline, AstraZeneca i ICON pharmaceuticals.

Događaj je upriličen kao neformalni susret polaznika kursa i predstavnika iz kompanija, gde su studenti u direknom kontaktu sa poslodavcima mogli da „provežbaju“ neke od tema koje su pohađali tokom kursa kao što su veštine predstavljanja poslodavcu ili umrežavanje, čuju iz prve ruke važne informacije o prilikama za sticanje radnog iskustva u samim kompanijama i dobiju savete za razvoj karijere.

Kurs Veštine upravljanja karijerom je koncipiran kao jedan od programa karijernog obrazovanja Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, i kao takav se prvi put sprovodi na našem univerzitetu. Na Farmaceutskom fakultetu kurs je tokom letnjeg semestra 2015/16. godine pohađalo dvadeset studenata završnih godina osnovnih i master studija. Tokom kursa studenti su pohađali predavanja i radionice kao što su: Savremeno i lično shvatanje karijere, Veštine upravljanja karijerom i zapošljivost, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Planiranje karijere, Donošenje odluka, Aktivno traženje posla, Pisanje radne biografije i motivacionog pisma i Intervju za posao.

Cilj kursa je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Zašto i kako se planira karijera? Šta sve mogu da radim sa diplomom mog fakulteta?  Kako se donose karijerne odluke?  Koji su moji kvaliteti i interesovanja? Kako se traži posao? Kako se predstavlja poslodavcu?, samo su neka od pitanja na koja smo tražili odgovor, diskutovali i razmenjivali mišljenja i iskustva.

Utisci polaznika kursa najviše govore o značaju i važnosti ovakvih programa i njihove uloge u profesionalnom razvoju studenata.

“Kurs je ispunio sva moja očekivanja. Smatram da je napravi način osmišljen, usmeren ka pravim temama koje će biti značajne nakon diplomiranja.”

“Sve u svemu kurs je ne samo ispunio, već prevazišao moja očekivanja. Ne samo da sam dobila odgovore na neka pitanja, već sam napredovala u svakom smislu. Sve pohvale i hvala na ovakvom iskustvu.”

“Tokom kursa bilo je dosta zanimljivih i motivišućih predavanja, približio nas je tržištu rada i uputio u sve što se od nas očekuje. Poslednji termin, susret sa poslodavcima je ostavio poseban utisak.”

“Dosta korisnih stvari sam naučila koje će mi značiti unarednom profesionalnom razvoju i budućoj karijere. Preporučila bih ga svojim mlađim kolegama.”

“Mnoštvo novih informacija, smernica, korisnih saveta. Sada imam jasniju sliku kako raditi na usavršavanju. Verujem da sam uspela bar u određenoj meri da pobedim tremu i strah od iskazivanja svog mišljenja.”

“Očekivanja koja sam imao od ovog kursa su ispunjena i prevaziđena – ne samo da sam stekao veštine koje sam želeo, već sam dobio samopouzdanje, komunikacione veštine unapredio, a sve uz zabavu i druženje.”


Počeo kurs Veštine upravljanja karijerom na Farmaceutskom fakultetu

1. mart 2016. Prošle nedelje je na Farmaceutskom fakultetu otpočeo kurs Veštine upravljanja karijerom koji realizuje Centar za razvoj karijere u saradnji sa upravom i profesorima Farmaceutskog fakulteta. 

Prvi susret u okviru kursa bio je rezervisan za uvodnu temu Karijera, koju su držale prof. Aleksandra Pejatović i Dubravka Mihajlović sa Odeljenja za andragogiju Filozofskog fakulteta.

Na samom početku studentima su se obratili prof. dr Marina Milenković, prodekan za nastavu, prof. dr Valentina Marinković i Dejana Lazić, direktor Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu koje su im poželele dobrodošlicu na kurs i istakle značaj organizovanja ovakvih obrazovnih programa, jer oni predstavljaju jedan sistemski pristup razvoju zapošljivosti i veština upravljanja karijerom studenata na samim fakultetima.

Kurs je dobilo priliku da pohađa oko 40 studenata redovne pete godine tog fakulteta koji će imati priliku da prođu kroz paket od 10 dvosatnih aktivnosti – predavanja, radionica i susreta sa profesionalcima u oblasti farmacije. Neke od tema kursa su: Veštine upravljanja karijerom i zapošljivost, Donošenje karijernih odluka, Planiranje karijere, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Aktivno traženje posla, Intervju za posao.

Cilj ovog fakultativnog kursa je osposobljavanje studenata završne godine studija za upravljanje karijerom, njihovo uključivanje u tržište rada kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.