Добродошли на секцију за послодавце! 

Na Univerzitetu u Beogradu školuje se oko 90 hiljada mladih ljudi na preko 300 različitih studijskih programa – uz diplomce koji su završili studije u poslednje tri godine oni čine ciljnu grupu Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da ostvarite kontakt sa njima, Centar je pravo mesto za Vas. Imamo saradnju sa svim fakultetima Univerziteta u Beogradu, kao i sa većinom studentskih organizacija i institucija koje se bave neformalnim obrazovanjem mladih. Studente redovno obaveštavamo o svim događajima u organizaciji Centra, aktuelnim slobodnim radnim mestima i praksi, a registrovani članovi dobijaju te iste informacije direktno na svoj mejl. Broj registrovanih članova na info-listi svakim danom raste a lista trenutno sadrži preko 10 hiljada adresa studenata i diplomaca. Studenti svakodnevno posećuju Centar, a ljubazno osoblje nastoji da im pruži informacije, savete i lične konsultacije u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada, donošenja odluka i sagledavanju opcija za razvoj karijere.

Pri Centru je formirana posebna Služba za poslodavce. Registrovane kompanije mogu da oglase slobodno radno mesto, stručnu praksu ili honorarni posao, koriste usluge predselekcije kandidata za oglašene pozicije, koncipiraju program prakse u saradnji sa angažovanima u Centru, u mogućnosti su da na sajtu Centra postave svoj profil (predstave se kao kompanija koja ima razvijenu politiku zapošljavanja mladih bez iskustva), postave komentar kao i da zakažu gostovanje u Centru. 
 

Pogledajte spisak kompanija i organizacija sa kojima smo ostvarili saradnju ovde.

Od osnivanja Centar sarađuje sa brojnim poslodavcima na povezivanju akademske i poslovne zajednice.  

Aktivnosti povezivanja studenata i diplomaca sa poslovnom zajednicom imaju za cilj da upotpune ostale aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, gde je akcenat na obezbeđivanju prilika za sticanje praktičnog iskustva, testiranje i razvijanje znanja i veština kroz iskustveno učenje. Sa druge strane, ove grupe aktivnosti upotpunjuju i proširuju aktivnosti karijernog informisanja, naročito vezanog za istraživanje o profesijama, oblastima rada, poslodavcima i prilikama za usavršavanje koje nude.

Šta mogu da uključuju?

  • Osmišljavanje i realizacija programa praksi za studente i diplomce u saradnji sa poslodavcima iz privatnog i javnog sektora (Program prakse ima za cilj sticanje radnog iskustva, upoznavanje sa radnim okruženjem i razvoj stručnih znanja i veština važnih za obavljanje određenih poslova, kao i sticanje i razvoj opštih profesionalnih, tzv. prenosivih veština neophodnih u poslovnom okruženju)
  • Posete kompanijama i drugim poslodavcima, institucijama, organizacijama sa ciljem upoznavanja sa određenim oblastima rada, zanimanjima, pozicijama itd.
  • Prezentacije kompanija i njihovih programa stipendiranja, praksi, volontiranja ili posebnih programa treninga i obuka koje sprovode; 
  • Organizacija sajmova praksi i poslova (omogućavaju pojedincima da se informišu,  stupe u neposredan kontakt sa budućim poslodavcima, umreže se)
  • Panel diskusije koje okupljaju predstavnike određenih profesija ili zaposlene u određenim sektorima, granama privrede itd.