Саветовање

Univerzitet u Beogradu, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata realizuje različite vrste savetovanja za svoje studente i diplomirane studente:

Kratko karijerno savetovanje

Kratko karijerno savetovanje je namenjeno studentima i diplomiranim studentima koji žele da se konsultuju, provere i poboljšaju kvalitet aplikacionih dokumenata za posao, praksu, stipendije kao što su:

  • radna biografija (CV)
  • motivaciono pismo,
  • pisma preporuke i dr.

Na kratko karijerno savetovanje možete doći svakog radnog dana od 11 do 16 časova. Savetovanje traje do 30 minuta i realizuje se u prostorijama Centra. Na savetovanje je potrebno poneti dokument (radnu biografiju, motivaciono pismo...) u štampanoj ili elektronskoj verziji.

Potražite saradnike Centra na info deskovima na vašem fakultetu, kao i na sajmovima poslova, praksi (Job Fair, Career days) gde direktno možete dobiti informacije i savete!

Duže karijerno savetovanje 

Duže karijerno savetovanje je namenjeno studentima i diplomiranim studentima koji žele da se konsultuju sa savetnikom u vezi sa ličnim razvojem karijere, problemima i izazovima koji ga prate, uz poštovanje privatnosti i poverljivosti. Savetnici za karijeru mogu vam pomoći da dođete do rešenja problema sa kojima se susrećete tokom studiranja, traženja prakse, posla, stipendija i ostalih prilika za usavršavanje.

Duže karijerno savetovanje traje najviše 1 sat i realizuje se radnim danima u periodu od 11 do 16 časova  u prostorijama Centra. Zakazivanje savetovanja je obavezno, i vrši se putem formulara ili direktno telefonom: 011/3207 415. 

Savetovanje se takođe realizuje i prilikom gostovanja Centra na vašem fakultetu. Pratite kalendar gostovanja Centra i obezbedite termin za Vas!     

Ukoliko nemate vremena da nas posetite, preporučujemo da pogledate sekciju na našem sajtu Virtuelni savetnik gde možete naći mnoštvo korisnih informacija i saveta za razvoj karijere.

Psihološko savetovanje 

Psihološko savetovanje je namenjeno studentima i diplomiranim studentima koji se tokom studiranja susreću sa različitim problemima i krizama psihološke prirode, kao što su: problemi u učenju i organizaciji vremena, nedostatak radnih navika i samodiscipline, pad motivacije za učenje i studiranje, teškoće u prilagođavanju novim uslovima života, problemi u komunikaciji i međuljudskim odnosima, teškoće u donošenju odluka (usmeravanje daljeg školovanja, izbor zanimanja i sl.), prevelika trema, uznemirenost i strahovi, osećaj nesigurnosti i niskog samopouzdanja, depresivno raspoloženje, izloženost stresnim životnim događajima i sl.

Psihološko savetovanje traje najviše 1 sat i realizuje se radnim danima u periodu od 11 do 16 časova  u prostorijama Centra. Zakazivanje savetovanja je obavezno, i vrši se putem formulara ili direktno telefonom: 011/3207 415. 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata nije u mogućnosti da pomogne studentima sa ozbiljnim psihičkim tegobama koje zahtevaju medicinsku pomoć. U slučaju ovih tegoba, studenti se obraćaju svom lekaru.